PictoPC

Aanmelden

Heb je nog geen account? Maak dan een nieuw account aan.

Over PictoPC

Voor wie is PictoPC bestemd?

De PictoPC is ontwikkeld voor matig tot ernstig verstandelijk gehandicapten die niet kunnen lezen. Voor hen is het omgaan met een gewone PC niet mogelijk omdat daarbij gelezen moet worden en woorden worden ingebracht. Bij de software van PictoPC hoef je niet te kunnen lezen, ze start op met plaatjes, zogenaamde pictogrammen. Zo wordt bijvoorbeeld het plaatje (de pictogram) van een trompet voor het begrip muziek gebruikt. Natuurlijk kan de software ook voor andere doelgroepen gebruikt worden zoals kinderen, demente bejaarden.

Welke organisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming?

Initiatiefnemer en coördinator van de PictoPC is een ouder van een verstandelijk gehandicapte dochter. De totstandkoming van de PictoPC is mogelijk gemaakt door het bedrijf Treparel uit Delft in samenwerking met de oudervereniging Kansplus de Liemers en Omstreken en de Stichting Mantelzorgers de Liemers en Omstreken (SMLO). Financiële ondersteuning is verleend door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten afdeling Gelderland, Rabobank Montferland en de bovengenoemde organisaties. Een woord van dank is aan allen verschuldigd.

De software is gratis!

De software wordt gratis verstrekt en valt onder de categorie “open source software”. Iedereen mag de broncode van de software downloaden en verbeteren. Het is de bedoeling dat de verbeterde software wordt teruggezet en dan weer gratis voor iedereen ter beschikking komt. Het is belangrijk dat iedereen die nu meedoet aan ons terug rapporteert wat de voordelen en nadelen van het geheel zijn. Alleen hiermee kunnen we de software verbeteren en uitbreiden. Graag een email naar h.tomas@chello.nl

PictoPC gebruiken

Download PictoPC

Het downloaden en installeren van PictoPC levert zover wij weten geen schade op aan uw computer, wij zijn echter niet aansprakelijk mocht er wel wat gebeuren.

Download PictoPC voor Windows Vista en Windows 7 computers: Versie 1.0 Beta 3

Lees de on-line handleiding.